Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Hibeler Krediler Teşvikler Enerji
KOSGEB’den KOBİ’lere 50 BİN LİRA’ya kadar Sıfır Faizli Kredi desteği başlamıştır!
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” uygulaması planlandığını açıkladı.
2017 yılı KOSGEB’in desteklediği Yurt İçi Fuarlar KOSGEB ‘in resmi sayfasında açıklanmıştır. Link aşağıdaki gibidir:
ATSO tarafından yeni pazarları tanıtmak, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek ve ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla, 14-18 Ocak 2017 tarihleri arasında İran’ın Tahran kentine heyet ziyareti düzenlenecektir. Ziyaret kapsamında Tahran Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde bir ikili görüşme organizasyonu, MIDEX 2017 Mimari, İç Dizayn ve Uluslararası Yapı Fuarı ziyareti ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak,
KOSGEB tarafından ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOSGEB tarafından ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde;
Türkiye’nin güney bölgelerinde, Turizm, Sanayi, Tarım, Ticaret ve Sağlık sektörlerindeki enerji ihtiyacına yönelik ekonomik çözümlerin tanıtıldığı, bölgenin en önemli ticari buluşması olan 4. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te gerçekleşecektir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için 710.000 TL bütçe ayırmıştır.
ATSO’nun vermiş olduğu 70 Saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine %90 devam şartını sağlayan katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonunu almış bulunmaktayız.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için 7.000.000 TL bütçe ayırmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında “ithal makine ve teçhizat alımı” kapsamına giren listelerin başvuru sahibi tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi ve akabinde Bakanlık tarafından onaylanan listelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemine alınmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.
TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek stratejik faaliyetlerin, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.
Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 1.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 110918