Kapsam Danışmanlık

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ - 15.ETAP AÇILDI

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ

Tebliğ No:2020/24 (D.T. 2021/34)

 

1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

 

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

Bu konu başlığı altında;

·       Başvurular için proje kodu TÜİ-A olmalıdır.

·       Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası, makine ve ekipman satın alınması bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·       Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler:

Adaçayı, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çörekotu, çöven, dağ çayı, dereotu, devedikeni, ebegümeci, ekinezya, fesleğen, göl soğanı, hardal, haşhaş, hint yağı, hodan, ısırgan otu, kapari/kebere, kekik, kırmızıbiber, kimyon, kişniş, kuşburnu, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, mersin, meyankökü, nane, oğul otu, öksürük otu, pelin, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu zencefil, zerdeçal, üzerlik otu, hardal, yağ gülü, goji berry, hünnap, gümüş düğme, pire otu, şevketi bostan, meryem ana, çobançantası, geven, eşek hıyarı, nezle otu, kısa mahmut, defne, hatmi, alıç, domuz turpu, yüksükotu, çörekotu, altınotu, karahindiba, karaasma,  kuzukulağı ve ıhlamurdur.

b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

 

Bu konu başlığı altında;

·       Başvurular için proje kodu TÜİ-B olmalıdır.

·       Ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırım başvuruları, faal olan tesislerde kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde yapılır.

·       Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda işleme, kurutma, dondurma, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

·       Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber, vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

 


·       Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç ekonomik yatırım konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

 

·       Zeytinyağı konusunda;

* Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda yapılması planlanan tesisin, iki fazlı sistem üretim prosesini içermesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık Suların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar konulu 2015/10 sayılı genelgesindeki hususlara uygun olması ön koşuldur.

* Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik proje başvuruları kabul edilecektir.

·       Un ve yem konularında;

* Kapasite artırımı için depolama tesisi [çelik silo (konik/düz)] yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusu yapılabilir.

* Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde proje başvuruları kabul edilmez.

·       Kütlü pamuk konusunda;

* Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular kabul edilmez. Bu konuda sadece kütlü pamuğun lif ve çiğit olarak ayırarak çırçırlama işini yapan makinelerle çırçır randımanının yükseltilmesi amacına yönelik teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje sunulabilecektir.

 

·       Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.

 

·       Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.


 

c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

 

Bu konu başlığı altında aşağıdaki konular yer alır:

                     c.1.Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi:

 

·       Proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

·       Sunulacak projenin konusu sadece kırmızı etin, sadece kanatlı etinin veya kanatlı ve kırmızı etin birlikte işlendiği, parçalandığı, paketlendiği ve depolandığı tesisi içerebilir.

·       Sunulan projede parçalama tesisi; kırmızı et için en az 0,5 ton en fazla 10 ton, kanatlı eti için en az 0,5 ton en fazla 5 ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır veya başvuru sahibi, sunduğu proje kapsamında belirtilen bu kapasite limitlerine nihai rapor aşamasında ulaşacağını taahhüt etmelidir.

 

·       Sunulan projede et işleme konusunda; ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonlarının ilk ürüne uygulanması gerekmektedir.

·       Hibeden faydalanan yatırımcılar nihai ödeme için talepte bulunduklarında; proje sonucu yapılan tesis, yürürlükte olan mevzuat ve/veya sözleşme sonrası yayımlanmış mevzuatla [5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt toplama merkezleri hariç), 25902 sayılı ve 10/8/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 27/12/2011 ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği] uyumlu olmalıdır.

 

DİKKAT!

Yatırımcılar, yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde başvuru yaptıklarında, projelerini yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak gerçekleştireceklerini taahhüt etmelilerdir. Mevcut işletmeleri için başvuruda bulunmuşlarsa yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak hazırlanmış mevcut belgelerini veri giriş sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

c.2.Su ürünlerinin  işlenmesi,       kurutulması, dondurulması, paketlenmesi           ve depolanmasına yönelik yatırımlar

 

·       Su ürünlerinin işlenmesi konusunda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

·       Yeni veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması için gerekli inşaat işleri, su ürünlerinin taze, soğuk ve donmuş muhafazası, şoklanması için gerekli makine ve ekipman satın alınması, kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, sınıflandırma, kalibre/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için gerekli makine ve ekipman satın alınması, işleme amacına (konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura etme, filetolama) yönelik sistemler için gerekli makine ve ekipman satın alınması, tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme ve etiketleme sistemleri için gerekli makine ve ekipman satın alınması hibe desteği kapsamındadır.

 

·       Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak Bakanlığımız mevzuatı ile Ulusal Mevzuatımıza uygun işleme kapasitesinin artması, soğuk zincir koşullarının düzeltilmesi ve teknolojik gelişmelerle piyasaya daha kaliteli ve farklı ürünler sunulmasına yönelik işletmelerin kurulması ile mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve modernizasyonu niteliğinde en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip yatırımların yapılması amaçlanmaktadır.

·       Gıda amaçlı kullanılmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırım başvuruları kabul edilmez.

·       Hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve yağı, dondurma, tütsüleme ve tuzlama, taze muhafaza ve soğutma işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz salyangozu, midye ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işleyen mevcut ve/veya yeni tesisler için proje başvuruları kabul edilecektir.

·       Başvurunun yapıldığı tarihte, mevcut işletmeler minimum ulusal standartlara sahip olmalıdır. Mevcut işletmeler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 25902 sayılı ve 10/08/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile uyumlu olmalıdır. Bu konuda mevcut belgeler başvuru   sırasında   başvuru   ekranı   doküman   yükleme   kısmındaki   ilgili  bölüme yüklenmelidir. Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda; yatırımcı, yatırımın sonunda yukarıda bahsi geçen yürürlükteki mevcut veya Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilmiş mevzuat ile uyumlu olacağına dair taahhütnameyi proje başvurusunda veri giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemeli ve son ödeme talebinde taahhüt ettiği bu belgeyi nihai rapor ekinde sunmalıdır.

 

                c.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

 

·       Bu konuda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

·       Deri işleme tesisine yönelik proje başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla değerlendirmeye alınır.

·       Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımların tamamını kapsamaktadır.

·       Proje başvuruları, yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş (pikle deri ve kromlu deri ürünler hariç) derilerin, tuzlu yaş veya kuru (hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham olarak işlendiği yatırım tesislerini kapsamaktadır.

  

             c.4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

               c.4.1.Süt         ve        süt       ürünlerinin    işlenmesi,       homojenizasyonu,            pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar

·       Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır

·       Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projesi başvurularında; süt işleyen işletmeler, peynir altı suyu dahil, yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

·       Mevcut süt işleyen işletmelerde peynir altı suyunun süt ürünü olarak değerlendirilerek ekonomik değerinin artırılması, peynir altı  suyundan kaynaklanan çevresel   kirliliğin

önlenmesi konularında yapılacak proje başvuruları kabul edilecektir.

·       Uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve ekipmanlar:

Süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santrifüj pompa, otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal tankı, su tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi, kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipmanlar ile yeni tesislerde jeneratör alımları hibe kapsamında değerlendirilir.

·       Proje, uygulama sonunda gerekli olan ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

                            c.4.2. Süt Toplama Tesisleri

·       Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

·       Bu madde ile mevcut işletmeler hariç sadece süt toplama merkezleri kurulması da teşvik edilmektedir.

·       Süt toplama tesislerinde çiğ sütün toplanması, süzülmesi ve soğutulabilmesinin sağlanması, uygun şartlar altında depolanması ön koşuldur.

·       Yeni tesis niteliğindeki küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezlerinin kurulması, mevcut süt işleyen işletmelere bağlı olarak hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek  için   soğuk  zincirin   sağlanması   amacı   ile   teknoloji   yenileme ve/veya

 modernizasyon  niteliğinde   süt   toplama   merkezlerinin   geliştirilmesine                            yönelik başvuruları kapsamaktadır.

·       Başvuruda bulunacak söz konusu işletmelerin, kuracakları süt toplama tesisi/tesisleri toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporlarında belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olamaz.

·       5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve güncel 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygunluk arz etmelidir.

 

 ·       Çiğ süt toplamada kullanılan, süte temas edecek toplama için gerekli tankların en az 1000 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre olmuş süt pompasına sahip olması ve kullanılacak tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hususlarına uygun; bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.

·       Sütün taşınması için kullanılan araçlara soğutma sistemi kurularak frigorifik araca dönüştürülmesi destek kapsamındadır.

·       Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri, elektrik ve su tesisatları abonelikleri ile tankın konacağı parsel/parseller proje sahibin adına tapulu/kayıtlı veya en az 7 yıl noterden onaylı kira sözleşmesine sahip olmalıdır, bu belgeleri başvuru aşamasında Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine yüklemelidirler.

·       Kooperatif ve ilgili birliklerde parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına kayıtlı olabilir. Bu taktirde ortakların ve/veya üyelerin bu tesis/tesislerin uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren kendi adlarına kayıtlı parselde kurulmasına ve en az 7 yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname vermeleri ve bu belgeleri başvuru sırasında veri giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemelidirler.

·       Bu belgelerin eksik, yanlış, uyumsuz olması veya yüklenmemesi halinde başvuru geçersiz olacaktır.

·       Mevcut işletmelerde yapılacak kapasite artırımı projesi uygulanması sonunda kurulacak süt toplama tesis/tesisleri gerekli olan güncel ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

·       Projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri:

     Mevcut  faaliyette  bulunan  işletmeler  için,  işletmelerin  kurulu  bulunduğu il

ve/veya ilçe sınırlarını,

     2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b)

bendinde belirtilen tüzel kişiliklerin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki faaliyet gösterdikleri alanı kapsamalıdır.

               c.5. Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

·       Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır

·       Arıcılık ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis vb.) işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmsı, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için başvurular kabul edilecektir.

·       Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmeler, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna uygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

  

ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Bu konu başlığı altında;

·       Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik olarak sadece çelik silo ve soğuk hava deposu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir

·         Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

ç.1. Çelik silo başvurusu

·       Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmalıdır.

 

Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular, mevcut tesis/konum/yer göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinden değerlendirme kriterleri açısından puan azalışı ve/veya artışı olmasa dahi başvuru sonrası tesisin ve/veya projede bütçelendirilen makine-ekipmanın yerinin değiştirilmesi teklif edilemez.

·       Çelik silo tesislerine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile YEÜ hariç teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·       Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında;

o   Çelik silo başvurusu, mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası, vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; proje konu kodu ise TÜİ-B olmalıdır.

o   Mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının başvuru ekinde sunulmalıdır.

ç.2. Soğuk hava deposu başvurusu

·       Yeni tesis niteliğindeki başvurularda hayvansal ürünler, su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir.

·       Soğuk hava depolarında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde sadece YEÜ ve soğutma ekipmanlarının modernizasyonu başvuruları kabul edilir. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·       Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2den az veya depolama hacmi 4500 m3ten az ve 10.000 m3ten fazla olamaz (Tarımsal amaçlı kooperatif başvuruları hariç).

·       Soğuk hava deposu, mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme, vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise;

* Yatırımın niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; proje konu kodu ise TÜİ-C olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmalıdır.

 

2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

 

a) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

a.             Modern seralar

·       Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seralar; iklime bağlı çevre koşulları denetlenerek içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları yaratmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme

ile kaplı, içinde hareket edilebilen, iklimlendirme (ısıtma-soğutma-sisleme, vb.) ve sulama sistemine sahip modern örtü altı ünitelerini içeren tarımsal yapılardır.

·       Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu YEÜ olmalıdır. Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. konularının da bütçelendirilmesi halinde başvuru kodu TÜY-A olmalıdır.

·       İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

·       Yeni seralar en az üç dekar olacak şekilde projelendirilmelidir.


Mevcut seraların sadece enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, projenin konu kodu ise YEÜ (Yenilenebilir enerji üretimi) olmalıdır. Aksi taktirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

·       Sera başvurularında; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğinde proje kabul edilmez.

·       Yenilenebilir enerji kullanılan seralar;

* Daha önce yenilenebilir enerji kullanılan sera konusunda hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera için tekrar başvuru yapamazlar.

* Yeni sera projesi başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

* Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

* Tesis/proje, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.

* Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır. Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

* Başvuru sahipleri için lisanssız elektrik üretimi yatırımlarında ilk yapılması gereken iş; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınmasıdır. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, hibe sözleşmesi aşamasında; bağlantı ve sistem kullanım anlaşması nihai raporda sunulmalıdır (Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu; ilgili dağıtım şirketinin teknik değerlendirme sonucu projeye olumlu görüş vermesi olup bu mektupta bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi maliyet ve bütçe belirleyecek bilgiler yer almaktadır.)

* Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise, bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

·       Modern sera başvurularında yeni tesisler için dekar başı maliyet (YEÜ maliyeti hariç);

 

     Topraklı seralarda en fazla 210.000 TL/daa

     Topraksız seralarda en fazla 250.000 TL/daa

     Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 290.000 TL/daa

     Topraksız,  sislemeli  ve  su  kültürü  (Hidroponik)  kullanan  seralarda       örtü

malzemesine bakılmaksızın en fazla 330.000 TL/daa olmalıdır.

·   Modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında sadece YEÜ veya sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. konularında proje sunulabilir. Ancak, bu projelerde yenilenebilir enerji kullanımının hibeye esas proje giderleri kısmında bütçelendirilmiş olması ön koşuldur. Bu durumda, dekar başı maliyet, yukarıdaki rakamların en fazla %35’ine, yenilenebilir enerji üretiminin tek başına projelendirilmesi halinde ise %25’ine kadar bütçelendirilmelidir.

·   Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda yenilenebilir enerji üretim ünitesinin projelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi de projelendirilmiş ise hibeye esas proje tutarı başvuru yılı için belirlenen üst limit içinde kalmak kaydı ile yenilenebilir enerji ünitesinin maliyeti, dekar başına maliyetlerin en fazla %25’ine kadar bütçelendirilebilir.

 

·   10/7/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.” Bu madde kapsamına uygun olarak müracaat edilmiş tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır.

 b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

·     Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-B olur.

 

b.1.   Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması

·   Bu konudaki yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

·   Büyükbaş etçi ve sütçü damızlık yetiştiriciliği ile büyükbaş besi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz.

Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin başvuru aşamasında en az 25 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce en az 25 baş hayvan varlığına sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.

5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

·  Sabit tesis kapsamında sunulan projelerde ek olarak kesimhane bulunamaz, bu şekilde projelendirilmiş yatırım başvuruları reddedilir.

·   Etçi ırk (besi) sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.

Büyükbaş (manda/sığır) damızlık konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri

·   Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği ile damızlık manda yetiştiriciliği (süt mandası) için en az 50 baş kapasiteli olmalıdır.

·   Sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için mevcut ahırda, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir. Ancak proje uygulanacak tesiste, yeni yatırımlarda aranan asgari koşulların mevcut olması şarttır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir.

·   Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonunun yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu, sunulan proje için taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için yapılan sabit yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı başvuruda belirtilir ya da nihai rapordan önce proje kapasitesinin %50’si oranında hayvan varlığına sahip olunacağına dair taahhütname verilir.

 Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu alanlar

·   Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde, beher hayvan başına 15 m²lik alan planlanmalıdır.

·   Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına en az 16 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

·   Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına en az 16 m² olacak şekilde revir planlanmalıdır.

·   Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı gözetilerek buzağı başına en az 3 m²’lik bir alan hesaplanmalıdır.

·   Genç hayvan bölmesi anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır.

·   Dezenfeksiyon alanı, 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dezenfeksiyon Teknik Tebliğine uygun olarak işletmenin ana giriş kapısında ve ahır girişlerinde bulunmalıdır.

·   Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) olmalıdır.

 

Gübre çukuru hesabında işletmenin mimari projede belirtilen kurulu kapasitede barındıracağı toplam hayvan sayısı esas alınır. Gübre çukuru hacmi, işletmedeki ön gübre çukuru, sıvı gübre çukuru (varsa) ve katı gübre çukur hacimlerinin toplamını ifade eder.

·   İşletmede bulunan hayvan türü ve sayısına göre 6 aylık gübreyi depolayacak kapasitede sızdırmaz bir depolama yapısına yer verilmelidir (Sığırlarda hayvan başına 0,025 m³/gün depo hacmi hesaplanmalıdır).Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

 

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu ekipmanlar

·   Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.

·   Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede olacaktır).

·   Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

·   Otomatik suluk.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan alanlardır.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

Hayvan bakım aracı (travay), padok, gübre seperatörü, sıvı gübre tankeri, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), balya makinesi ve silaj makinesi, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, kantar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

 b.2.   Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri

-        Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Ancak kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje uygulanacak tesiste, yeni tesis niteliğindeki başvurularda aranan asgari koşullar mevcut olmalıdır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir.

* Projede yer alan tesis en az 25 baş kapasiteli olmalıdır.

 

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

-        Büyükbaş besi ahırı projelerinde besilik beher hayvan başına 10 m²lik alan planlanmalıdır.

-        Büyükbaş besi işletmelerinde her 50 hayvan başına en az 16 revir ve dezenfeksiyon alanı (ahırın girişine) planlanmalıdır.

-        Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) bulunmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

-        Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.

-        Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

-        Otomatik suluk.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

-        Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), gübre seperatörü, balya makinesi, silaj makinesi, kantar, sıvı gübre tankeri, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi zorunlu olmayan ekipmanlardır.

-        Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

 

c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

· Bu konuda yapılacak proje başvurularında et ve süt (koyun/keçi) üretimi konusunda yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Başvuru kodu TÜY-C olmalıdır.

· Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır.

· Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı tesiste projelendirilebilir.

· Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır.

· Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapordan önce edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40'ından az olamaz.


Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin başvuru aşamasında en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya nihai rapordan önce en az 200 baş koyun/keçiye sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.

5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

· Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir. Proje uygulanacak tesiste, yeni tesislerde aranan asgari koşullar mevcut olmalıdır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

· Koyun ve keçi ağılı projelerinde; beher hayvan başına en az 2 m2, en fazla 3 m2 alan, her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına en az 2 alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az %60’ı kadar kuzu/oğlak bölmesi ve işletme veya ağıl girişlerinde dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır.

· Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

· Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk ve süt soğutma tankı zorunlu ekipmanlar olup bu ekipmanlar, daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

 

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

· Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

·     Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede), yemlik, kantar, yem kırma-ezme makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, koyun kırkma makinesi ile kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; otomatik suluk, süt soğutma tankı ve yeni yatırımlarda mobil/sabit süt sağım ünitesi zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine-ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Proje Başvuruları için Genel Hususlar

·                 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konularında yeni tesis niteliğindeki başvurularda faal tarımsal işletmeyle orantılı balya ve silaj makinesi hibe kapsamında değerlendirilir.

* Balya ve silaj makinesi için referans fiyat uygulanacak olup, uygun harcama tutarı üst limiti her bir makine için 120.000 TL ile sınırlıdır. Referans fiyatların üst limitlerden fazla olması halinde bu tutarı aşan kısım ayni katkı ile karşılanmalıdır.

* Balya ve silaj makinesi başvurularında, yatırımcının kendine ait traktörü ile alacağı makine-ekipmana uygun büyükbaş-küçükbaş hayvan varlığı olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri başvuru aşamasında, veri giriş sisteminde makine ekipman teknik şartnamesi kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir.

 

CANLI HAYVAN ALIMI HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Proje Kodu TÜY-B ve TÜY-C olan yatırımlara ara ödeme yapılmaz.

·                 Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdü;

o   Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya proje tamamlandığında almayı taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %30'undan az olamaz.

o   Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz.

o   Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi, hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi düzenlenecek hakediş kapsamında bir defada yapılır.

o   Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

·       Damızlık büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım projeleri, Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.

 

 

ç) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

·       Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-Ç olmalıdır.

·       Tarımsal işletmelerin kapasitesi;

* 1000 - 8.000 hindi/dönem,

* 350 - 3000 kaz/dönem

büyüklüğünde olacaktır. Bu kapasite haricinde projelendirilenler uygun proje kapsamında kabul edilmeyecektir.

·       KKYDP dördüncü dönem itibarıyla kanatlı yetiştiriciliğine yönelik başvurularda:

* 81 ilde faal işletmelere (yumurta tavukçuluğu ve broyler dahil) teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki YEÜ başvuruları,

* 81 ilde faal işletmelere kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme tesisi başvuruları,

* Hindi ve kaz yetiştiriciliği için; 81 ilde yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular,

hibe kapsamında değerlendirilecektir.

·       Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yeni tesis niteliğinde proje sunulması halinde kuluçka makinesi da uygun harcamalar kapsamında değerlendirilecektir.

·       Tavuk, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde damızlık yumurta ve/veya yumurta üretimine hibe desteği verilmemektedir.

 

d) Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

·       Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-D olmalıdır.

·       Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

·       Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme niteliğinde başvuruda bulunulabilir.

·       Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlarda;

     İnşaat giderleri,

     Ranza sistemi,

     Isıtma ve soğutma için yüksek watt gücüne sahip klimalar,

     Havalandırma fanları,

     Soğutma ve nemlendirmeyi sağlayan petekler,

     Sisleme makinesi,

     Zaman ayarlı aydınlatma sağlayan elektrik ünitesi,

     Su basımı için su motor ve pompa düzeneği,

     Termometre ve kompost ölçümünü sağlayan çubuk termometre cihazları,

     Sabit raflar,

     Paketleme ünitesi,

     Tartım için dijital kantar

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

 

e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

·       Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-E olmalıdır.

·       Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanesi konusunda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez.

·       Faal büyükbaş/küçükbaş kesimhanelerinde, kapasite artırma amaçlı parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda sunulan projeler, sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini de içermeli ve TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olarak kodlanmalıdır.

 

 

 

 

f) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·       2021-2022 başvuru döneminde kanatlı kesimhanesi konusunda, sadece mevcut ve faal olan tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

·       Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamındaki proje uygulamalarının sonunda, kanatlı kesimhanelerinin tesis kısmının, saatte en az 1.000 en fazla 5.000 tavuk veya saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesine, tesis parçalama ünitesi içeriyorsa en az 0,5 en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

·       Mevcut ve faal olan işletmeler için proje başvurusu aşamasında; yapı kullanma izni, işletme kayıt/şartlı onay/onay belgesi, çalışma izin belgesi, çevre izin ve lisans veya çevre izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vb. belgelerini Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesindeki ilgili bölüme yüklemelilerdir.

Yeni yapılan kanatlı kesimhanelerinin tamamında, ilgili il müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni ve Hayvan Refahı konularındaki yönetmelik hükümlerinin ve tüm zorunlu ulusal standartların gözetildiğine dair belge (EK-5) nihai rapor ekinde sunulacaktır.

·       Faal kanatlı kesimhanelerinin parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda başvuru kodu TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Sunulan projeler, sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini içermelidir. Bu kapsamda yapılmayan başvurular iptal edilir.

 

 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlara İlişkin Özel Hususlar

·       Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci üründür.

Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve örtü altı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerin; Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına; ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 9/7/2015 tarihli ve 24239 sayılı yazı ile il müdürlüklerine gönderilen 2015/13 nolu talimatta belirtilen ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir.

·       Sunulan projelerde; kasaplık kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi takiben etlerin ve sakatatların içerisinde muhafaza edileceği, üretim kapasitesine uygun, soğuk hava deposu ve/veya şoklama ünitesine sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan projeler reddedilecektir.

Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 (3) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

 ·       Bu başvurularda başvuru kodu YEÜ olmalıdır.

·       2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla [5.000 - 100.000 broyler (tavuk)/dönem dahil] uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapabilirler.

·       Gerçek ve tüzel kişiler tarla içi sulama sistemleri için, sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı için proje sunabilirler.

·       Elde edilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

·       Yenilenebilir enerji kaynağı için 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapıldığında, söz konusu konunun kodu seçilmelidir.

·       Başvuru kodu YEÜ olan yatırımlarda;

     Büyükbaş, küçükbaş  ve  kanatlı  yetiştiriciliği  işletmelerinde  güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

     Toplu   basınçlı   sulama   sistemleri   için,   sulama   kooperatifleri   ve sulama

kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

     Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı    mevcut

modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

hibe kapsamında değerlendirilir.

·       Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise;

* Seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse, yıllık enerji ihtiyacının %110’unun üzerinde kalan kısmı ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

* Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

* Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

·       Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

 ·       Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı “Güneş Enerjili Sulama” proje başvuruları;

         Tarımsal sulama amaçlı tesislerin çalıştırılması için hazırlanacak  on-grid  (şebeke

bağlantılı) güneş enerji sistemi proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

     İlgili   üretim   tesisinin   kurulu   gücü   söz   konusu   sulama   tesisinin    bağlantı

anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

     Bu kapsamda yapılacak başvurularda  DSİ tarafından mer’i mevzuat    kapsamında

verilen Onay Belgesinin başvuru aşamasında veri giriş sistemine teknik şartname ile birlikte yüklenmesi zorunludur.

·       Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik üretilecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

·       Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, mevcut veya 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

·       Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.

* Yenilenebilir enerji üretimi haricindeki yatırım konuları için yapılacak başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi ise, mücbir sebepler kapsamında, uygulamanın herhangi bir aşamasında, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

* Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’inin altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1 (bir) ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata  uyarlılığını  inceleyerek  il  proje  yürütme  biriminin  uygun    rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

·       Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç; mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanır.

  (4) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;

 ·       Bu yatırım ile küçük ve orta ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmesi, Bakanlık mevzuatı ile ulusal mevzuatlar doğrultusunda iyi balık yetiştirme uygulamalarına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

·       Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·       Sadece kuluçkahane yapımı da hibe kapsamında değerlendirilecektir.

·       Denizlerde yetiştiricilik konusunda yapılacak proje başvurularında;

* Başvuru kodu SÜİ-A olmalıdır.

* Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamaktadır.

* Denizlerde ve kapalı sistemlerde yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır.

·       İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında;

* Başvuru kodu SÜİ-B olmalıdır.

·       Bu yatırımlar; iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır.

* Amaç bir yandan kültür balıkçılığı yapan çiftliklerimizin modernize edilmesini, diğer yandan da bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmektir.

* İç sulardaki yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 25 en fazla 500 ton olmalıdır.

·       Destekleme kapsamında yapılacak üretimin “midye yetiştiriciliği hariç” entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.

·       Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için filtrasyon ekipmanları, oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar projesi içinde bütçelendirilmesi halinde hibe kapsamında değerlendirilecektir.

·       Tam kapalı devre sisteme (Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek   verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistemi) yönelik su ürünleri üretimi de hibe kapsamında değerlendirilecektir.

 

 ·       Bu projelerin uygulanmasında çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Bakanlık mevzuatı ve ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurulacaktır. Aynı zamanda, hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik çeşitlendirmeyi hedef alan projelere öncelik tanınacaktır.

 ·       Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandra, kollektör, halat, çakar, flaşör, zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makineleri, su kalitesi ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık pompası, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

·       Karada   su   ürünleri   yetiştiricilik   tesisleri   için   hibe   desteği                 kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

·       Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

·       Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka kollektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

·       Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar

İnşaat giderleri, mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana),  güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

 (5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;

·       Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.

·       Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki hibe başvurularında sunulan projede işleme ve paketleme üniteleri mutlaka birlikte yer almalıdır; sadece işleme veya sadece paketleme tesisi projelendirildiğinde başvuru iptal edilir.

·       Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir. Bu durumda, iki konudan kapasitesi yüksek olanın başvuru kodu ile giriş yapılır.

A.    Hayvansal orjinli gübre işlenmesi:

·       Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu HOG-A olmalıdır.

·       Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından elde edilen gübrelerdir (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi).

B.     Bitkisel orjinli gübre işlenmesi:

·       Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu HOG-B olmalıdır.

·       Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerden elde edilen gübrelerdir (Sera veya budama atıkları, vb.).

 

*Uygulama illeri

Program çerçevesinde 81 ilde; 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularının tümü, Tebliğ ve uygulama rehberi ekinde yayımlanan illerin sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

*Yatırım süresi

a)   Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2022’dir.

b)   Proje bitiş süresi mücbir sebepler hariç projelerin 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yazan son tamamlanma tarihlerini geçemez.

Yatırımın tamamlanması: Yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılır.

c)   Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ekonomik yatırımlara yönelik proje konularının desteklenmesi öngörüldüğünden ve 2022 yılı aralık ayı itibarı ile bütçeyi kullanma zorunluluğu bulunduğundan, projenin fiziki olarak son tamamlanma tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak, mücbir sebepler kapsamında tamamlanamayan projeler için yatırımın son tamamlanma tarihinden 1 (bir) ay önce başvuru yapılması halinde iş takviminde belirtilen fakat mücbir sebepler dolayısıyla kaybedilen süre kadar ek süre verilecektir.

d)  Hibe sözleşmesi sonrası yatırımın 30/11/2022 tarihine kadar mücbir sebepler veya yasalarda/mevzuatta yatırımın uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek değişimler olmasından dolayı tamamlanamayacağının anlaşıldığı durumlarda; yatırımcının yatırımın son tamamlanma tarihinden 1 (bir) ay önce gerekçeleriyle birlikte başvurması halinde; il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İl Müdürünün il proje yürütme birimince düzenlenen raporu onaylaması koşulu ile projenin süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılır.

 

*Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı:

a)  2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası,  yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

 

b)   Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

 

c)   Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine ve ekipman tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

ç) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. makine ve ekipman alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

d)    Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

e)   Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine ve ekipman alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

f)    Program kapsamında, büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

* Başvuru Zamanı

a)   Başvurular

31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

b)   Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.