Kapsam Danışmanlık

TKDK 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ YAYIMLANDI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ


Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir.

 PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.*

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER

2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;

-       M1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

-       M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

-       M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme


* Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması; -   Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının,


-   Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi   Gazete ’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.


Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


 

 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ

 

 

TEDBİR

ÇAĞRI İLANI

BAŞVURU DÖNEMİ

DESTEK BÜTÇESİ

(Avro)

M3

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili

Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

 

 

21 MART

2024

 

 

MAYIS

 

 

66.000.000

M7

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 

HAZİRAN

 

TEMMUZ

 

80.000.000

M1

Tarımsal İşletmelerin

Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

 

TEMMUZ

 

AĞUSTOS

 

90.000.000

M7

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

(Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri )

 

 

 

 

AĞUSTOS

 

 

 

 

EYLÜL

 

 

 

 

12.000.000


 

 

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı’nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.


Bu duyuru çağrı takvimi hakkında bilgilendirme amaçlı olup, her bir tedbir için yayımlanacak Çağrı İlanları esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

 


İlanen Duyurulur.