Amaç ve İlkelerimiz

Kapsam Danışmanlık, kurulduğu 2006 yılından bu yana çalışanları ve paydaşları ile birlikte sürdürülebilir gelişimi hedefleyerek Türk ekonomisine katkı sağlamayı, iş ahlakı ve toplum kültürünü kuşanarak uzun yıllar sektöründe öncü kuruluş olmayı amaçlamaktadır.

Kapsam Danışmanlık’ın, bu amacın gerçekleştirilmesinde uyulacak ilkeler:
  • Uzun Yıllar Birlikte Yürümek
  • Kontrollü ve Sağlıklı Büyüme
  • Varlığımızın Dayanağı Olan Dürüstlüğümüz
  • Varlığımızın Gücünü Çalışanlarımızdan Almak
 ‘’Yukarıdaki ilkeler, Kapsam Danışmanlık’ın, Türk Halkına, Müşterilerine ve Çalışanlarına taahhüdüdür.’’