Kapsam Danışmanlık

2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)                                                        BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANIBu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.PROGRAMIN KAYNAĞI


Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. 


Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


BAŞVURU YAPILACAK İLLER


IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje

başvurusu yapılabilecektir.


DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ


“M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara

Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları

desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ


Başvurular, 05.04.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09.05.2024, saat 18:00’dir.


Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


YATIRIM SÜRELERİ


Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla

18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.


ÖNEMLİ HUSUSLAR


Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla

birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;


- Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu

tarafından resmi olarak onaylamasının,

- Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III)

yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından

gerçekleştirilecektir.


Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme

Yapılacaktır.


Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve

bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER


Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi

(Versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.


Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve

söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.


TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun

internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 1. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını

saklı tutar.


İlanen Duyurulur