Kapsam Danışmanlık

ZAFER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMINI KAÇIRMAYIN!


Zafer Kalkınma Ajansı 2016 yılı içerisinde;
  •  “ Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’’ ,
  •  “ Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı”

Kapsamında 25 Milyon TL bütçesi ile  uygun projelere destek sağlayacaktır.

Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı nedir?

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerinde sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmak amacıyla kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların uygun projelere toplamda 10 Milyon TL katkı sağlayacaktır.

Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması ile  Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında 5 Haziran 2016 tarihine dek proje başvuruları kabul edilecektir.

Yenilikçi Kobi Mali Destek Programı Nedir?

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerinde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) projeleri toplamda 15 Milyon TL bütçe ile desteklenecektir.

Mikro İşletmeler maksimum 400.00 TL, Küçük  İşletmeler maksimum 500.000 TL ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ise maksimum 600.000 TL’ye kadar %50 oranında faydalanabileceklerdir.

İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik veya İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak projeler ile  5 Haziran 2016 tarihine dek proje başvuru yapılabilecektir.