Kapsam Danışmanlık

TÜRKİYE VE İSVİÇREDEN PROJELERİNİZE DESTEK

Türkiye ve İsviçre arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının  EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İsviçre 2. Ortak Proje Çağrısı açılmıştır. Aralarında bilişim, çevre, enerji, biyoloj, endüstriyel imalat ve ulaştırmanın da bulunduğu alanlarda projelerinize destek alabilirsiniz.

EUREKA programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer firmanın katılmasıyla oluşturulacak projeler bu çağrı kapsamında da TÜBİTAK ve OPET tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir.

Bu çağrıda ve aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye – İsviçre ortak çağrısına sunulabilecektir.

    * Elektronik, Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri
    * Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma
    * Çevre ve Enerji Teknolojileri
    * Biyolojik Bilimler ve Teknolojiler

Çağrı iki aşamalı olup ilk aşama 31 Ocak 2011 saat 18:00’da kapanacaktır.