Kapsam Danışmanlık

TURCOM Teknoloji için KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Kapsamında 143.000 TL Hibe Sağladık!

KOSGEB tarafından ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla açılan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Hızlı Büyüyen KOBİ’lerin Geliştirilmesi isimli çağrıya istinaden TURCOM Teknoloji firması için hazırlamış olduğumuz ‘Teknolojik Yazılım Üretimi ile Sektörel Kalkınma ve Kurumsal Büyüme Projesi’ 238.663 TL’lik proje bütçesinin 143.180 TL’si onaylanmıştır.