Kapsam Danışmanlık

Sabancı Vakfi Toplumsal Hibe Gelişme Programı-2011

SABANCI VAKFI
TOPLUMSAL GELİŞME HİBE PROGRAMI - 2011


Hibe programının amacı kadınların, gençlerin ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif olarak katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasıdır.


Öncelikli Faaliyet Konuları:


Toplumsal Adalet: Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engellere dayalı ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları kapsar.


Ekonomik Katılım: Ekonomik hayata katılımın önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümleri kapsar.


Toplumsal Katılım: Cinsiyetleri, yaşları ve fiziksel/zihinsel engelleri sebebiyle toplumsal hayatın dışında kalmış grupların toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmaları kapsar.


Kimler Başvurabilir


•Dernekler
•Vakıflar
•Kooperatifler
• Üniversiteler


Ortaklık Yapısı:

Program kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir. Yerel yönetimler, kamu, uluslar arası sivil toplum ve/veya özel sektör kuruluşları projeye ortak olabilirler.


Hibe Miktarı:

Asgari hibe miktarı: 40.000 TL Azami hibe miktarı: 200.000 TL


Hibe Oranı:

Hibe oranı projenin toplam uygun maliyetinin % 80’inden az olamaz.


Süre:

Projelerin planlanan süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Tüm projeler 15 Nisan 2011 tarihinde başlayacak  gibi planlanmalıdır.

 Başvurular için son tarih 8 Kasım 2010’dur.