Kapsam Danışmanlık

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı Yayınlandı!

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Mali Destek Programi
 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2016 ve 2017 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için  ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 18.000.000 TL olup, verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 1.000.000 TL
 
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı
 
Programın Amacı: Programın amacı, TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.
 
Programın Öncelikleri:
 
 • Turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi,
 • Kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kent ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi,
 • Bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin bütünleştirilmesini sağlayarak çeşitli turizm imkânlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada arz edebilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler, vb.), kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekânların inşa edilmesi.
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler,
 • Yerel yönetimler (İl Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları),
 • Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 Sayılı Kanun) doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
 • Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 
 
İNTERNET SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ : 11  Mart 2016 // 23.59
PROJE SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ        : 18 Mart 2016 // 17:00
 
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 11/03/2016 Cuma günü ve saat 23:59’dur. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 18/03/2016 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.