Kapsam Danışmanlık

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI

Programın Amacı;

TR72 Bölgesinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması

Öncelik 2. Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 4. Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması

Öncelik 5. Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeklindedir.

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 saat 23:50 olarak belirlenmiştirProje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 07 Ocak 2021 17.00’dır.

Programın Adı

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/21/KIRSAL

Toplam Bütçe

15.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı

250.000TL / 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

Kâr Amacı Gütmeyen

Kooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %

Azami Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

- Valilikler

- Kaymakamlıklar

- Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

- Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

- Üniversiteler

- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

- Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi

16 Kasım 2020