Kapsam Danışmanlık

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı ile 1.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 1.000.000 TL 25.000 TL 85.000 TL
 
 
Programın amacı: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına, gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “acil ve stratejik nitelikli” stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.
 
Programın bütçesi: Asgari 25.000 TL ve azami 85.000 TL olmak üzere programın toplam bütçesi 1.000.000 TL’dir.

Öncelikleri:
 
1)      Bölgede sosyal ve kentsel altyapının iyileştirilmesine ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına yönelik araştırma ve çalışmaların yapılması
2)      Bölgede sürdürülebilir çevre ve enerji uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
3)      Turizm, sanayi ve tarım başta olmak üzere bölgenin ekonomik potansiyellerini ortaya çıkaracak bölge için kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılması
4)      Bölgenin rekabet gücünün korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Uygun Başvuru Sahipleri:
 
 •   Valilikler
 •   Kaymakamlıklar
 •   İl Özel İdareleri ve Belediyeler
 •   5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
 •   Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
 •   Üniversiteler
 •   Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 •   Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
 •   Birlikler ve Kooperatifler
 •   Organize Sanayi Bölgeleri
 •   Küçük Sanayi Siteleri
 •   Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Proje Süresi: Azami 3 ay
 
Proje Başına Mali Destek Tutarı:  Asgari: 25.000 TL, Azami: 85.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı:  Asgari: %25, Azami: %100
 
SON BAŞVURU TARİHİ: 18 Kasım 2016