Kapsam Danışmanlık

MEVLANA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI

Program Adı  
ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
 
Gelişme potansiyeli gösteren odak sektörler ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
artırılması ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması.
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1: Gelişme ana odaklarından, Konya il merkezi ve ilçelerinde savunma sanayi, tıbbi alet/cihaz ve raylı sistemler sektörlerine yönelik üretim yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ’lerin, rekabet güçlerinin artırılması, Endüstri 4.0 entegrasyonu çerçevesinde bilişim altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 2: Gelişme ana odaklarından, Karaman il merkezi ve ilçelerinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.
Programın Toplam Bütçesi  
15.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 50.000 TL
 
Azami 750.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %20 Azami %50
Süre Asgari 9 Ay, Azami 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri · Gerçek kişiler,
· KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,
· Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler.
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi  
29/03/2018 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih 05/04/2018 Saat: 17:00