Kapsam Danışmanlık

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI HİBELERİ AÇILDI

2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

\"İK\"

Programın amacı: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten/kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması

Toplam kaynak: 8.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 40.000 TL  Azami destek tutarı: 400.000 TL

Uygun başvuru sahipleri: KOBİ tanımına uyan işletmeler, kooperatifler ve kar amacı güden birlikler

Son Başvuru Tarihi:

20 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (KAYS üzerinden başvuru)

27 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (Proje dosyası teslim)
 

2015 Yılı Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı

\"YKA\"

Programın amacı: TRA1 Bölgesi’nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi

Toplam kaynak: 4.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 40.000 TL  Azami destek tutarı: 400.000 TL

Uygun başvuru sahipleri: Valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurumları ve kamuya ait araştırma enstitüleri, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler, odalar, borsalar, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, teknokent, küçük sanayi siteleri, kâr amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

Son Başvuru Tarihi:

20 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (KAYS üzerinden başvuru)

27 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (Proje dosyası teslim)