Kapsam Danışmanlık

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/04/2021 tarihi itibari ile 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programını ilan etmiştir.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı detayları aşağıda belirtilmiştir:

Programın Adı

REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI

(Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Referans Numarası

TRA1/21/RESEF

Programın İlan Tarihi

06/04/2021

Programın Bütçesi

10.000.000,00 TL

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

Azami 1 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

Azami 1 adet

Programın Genel Amacı

Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile mevcut işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması.

Programın Özel Amacı

Bölgede et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması veya iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:Turizm sektöründe girişimciliği geliştirmek, mevcut işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde kaynak verimliliğini sağlamak,

Öncelik 2:Doğal kaynakların işlenmesi ile et, süt ve arı ürünleri imalatında yeni yatırımları gerçekleştirmek, mevcut işletmelerin fiziki ve teknolojik altyapısını iyileştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve kaynak verimliliğini sağlamak

Öncelik 3:İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)

Proje Bütçesi

  • Asgari Destek Tutarı: 250.000,00 TL
  • Azami Destek Tutarı: 2.500.000,00 TL

Kredi Vadesi

36 ay

Finansman Desteği Oranı

%100

Azami Proje Süresi

6 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kooperatifler
  • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati

23/05/2021, Saat: 23:59

Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati

28/05/2021, Saat: 18:00