Kapsam Danışmanlık

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi.
 
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

  KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
1 Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme 800.000 60% 80%
2 Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması 600.000 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
80%
 
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
 
 
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRILARI
 
 
1.       GELENEKSEL İMALAT SANAYİ KOBİ’LERİNDE KATMA DEĞERİN ARTTIRILMASI
 
Amacı;   Gelişmekte olan bölgelerde, geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Uygun Proje Konuları;
Aşağıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.
 • İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
 • Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,
 • Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
 • İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, x Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,
 • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
 • Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.
 
Uygun Başvuru Sahipleri;
 
3.4.5. ve 6. Bölgelerde yer alan 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 200.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 2 olan İşletmeler.
 
Hedef Sektörler;
 
Orta-Düşük Teknoloji:
 • Kayıtlı medyanın çoğaltılması
 • Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 • Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
 • Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
 • Ana metal sanayii
 • Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (25.4 Hariç)
 • Gemi ve tekne yapımı
 • Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 
Düşük Teknoloji:
 •  
 • Gıda ürünlerinin imalatı
 •  Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
 • Tekstil ürünlerinin imalatı
 • Giyim eşyalarının imalatı
 • Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
 • Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
 • Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması(18.2 Hariç),
 • Mobilya imalatı
 • Diğer imalatlar(32.5 Hariç)
 
Proje Süresi, Destek Üst Limit Ve Oranı;
 
KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Destek Türü DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması     3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
Geri Ödemesiz 200.000 80%                                                 
Geri Ödemeli 400.000
Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
 
Desteklenecek Proje Giderleri;
 
1.       Personel Giderleri,
2.       Makine - Teçhizat Giderleri,
3.       Yazılım Giderleri,
4.       Hizmet Alım Giderleri,
5.       Diğer Giderler.
 
Proje Başvuru Tarihleri;
 
1 Nisan – 6 Mayıs  (Son başvuru tarihi 6 Mayıs Cuma 2016, 23:59)
 
 ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ KOBİ’LERİNDE KAPASİTE GELİŞTİRME
 
Amacı;   Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Uygun Proje Konuları;
Aşağıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.
 
 •  İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
 •  Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,
 •  Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
 •  İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,
 • Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,
 • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
 • Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,
 •  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,
 
Uygun Başvuru Sahipleri;
 
Ülke genelinde yer alan 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler.
 
Hedef Sektörler;
 
İleri teknoloji:
 
 • Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı
 
Orta-Yüksek Teknoloji
 
 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
 • Elektrikli Teçhizat İmalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
 •  Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
 • Askeri savaş araçlarının imalatı
 •  Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
 • Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
 
Proje Süresi, Destek Üst Limit Ve Oranı;
 
KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Destek Türü DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Geri Ödemesiz 300.000 60% 80%
Geri Ödemeli 500.000
Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına      % 15 ilave edilir.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.


Desteklenecek Proje Giderleri;
 
1.       Personel Giderleri,
2.       Makine - Teçhizat Giderleri,
3.       Yazılım Giderleri,
4.       Hizmet Alım Giderleri,
5.       Diğer Giderler.
 
Proje Başvuru Tarihleri;
 
1 Nisan – 6 Mayıs  (Son başvuru tarihi 6 Mayıs Cuma 2016, 23:59