Kapsam Danışmanlık

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

ÖZET BİLGİ FORMU

1)Kimler Yararlanabilir?

•Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsalkalkınma kooperatifleri

2)Hibe desteği tutarı ve oranı nedir ?
*Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

*Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

*Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

* Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

3)Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

•2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki üreticilerin bireysel sulamasistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

•Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanınınüreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

•Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:
a)Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b)Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c)Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d)Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
e)Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f)Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

•Üretim tarihi 2019 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmemektedir.

•Su kaynağından sulama alanına iletim hattı, toplam maliyetin en fazla %20’si olabilir.

•Güneş enerjisi ile sulama sistemlerinde, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin enfazla %60’ı olabilir.

•Özel sektör için a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl, d, e ve f bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl arazi kiralama ile de başvuru yapılabilmektedir. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri için kiralama süresi şartı en az 10 yıldır.

•Su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısımyatırımcı tarafından karşılanır.

4)Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2021 yılı için son başvuru tarihi 30/03/2021, 2022-2025 yılları için son başvuru tarihi 1 Şubat

5)Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri