Kapsam Danışmanlık

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI AÇILDI...

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI

2012 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Programın amacı;


Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösterenmikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması, böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.


Program Bütçesi: 13.000.000 TL


Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 40.000,00 TL
Azami: 400.000,00 TL
 
Kimler Başvurabilir?
Bu programa,
• Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),
• Üretici kooperatifleri,
• Üretici birlikleri,
• Diğer gerçek ve tüzel kişiler,
proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.


Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

2012 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın amacı;

 Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır.


Program Bütçesi: 3.000.000 TL


Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 75.000,00 TL
Azami: 750.000,00 TL


Kimler Başvurabilir?
Bu programa,
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
• Mahalli İdare Birlikleri,
• Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),
• Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb).
• OSB Müdürlükleri,
• KSS Kooperatifleri,
proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.


Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

2012 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Bu Programın amacı; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde turizm altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini çeşitlendirerek (kültür, doğa, inanç, sağlık, kongre ve fuar... gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm merkezine dönüştürmek, gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu azaltarak bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.


Program Bütçesi: 3.000.000 TL


Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 75.000,00 TL
Azami: 750.000,00 TL


Kimler Başvurabilir?
Bu programa,
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
• Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri dâhil),
• Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
• Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb),
proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.


Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.


Son Başvuru Tarihi: 28 ARALIK 2012