Kapsam Danışmanlık

KAPSAM DANIŞMANLIK PROFESYONEL KADROSUYLA EĞİTİM PROGRAMLARINA ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK!!!

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ


HACCP- GIDA GÜVENLİĞİ KRİTERLERİ
ISO 17025:2005- LABARATUAR TEK. YETERLİLİK
ISO 9001:2000- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO 14001:2004- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO 13485-MEDİKAL CİHAZLAR KULLANIMI STANDARTI SİSTEMİ EĞİTİMİ
GLOBALGAP (EUREPGAP)- İYİ TARIM UYGULAMA
ISO 22001:2005- GIDA GÜVENLİĞİ YÖN. SİSTEMİ
OHSAS 18001- İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
ORGANİK TARIM
PROJE VE YÖNETİM EĞİTİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) EĞİTİMİ
CV HAZIRLAMA, İŞ ARAMA VE BAŞVURUSU EĞİTİMİ
HASTANE HİZMET SUNUMU VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ
BAŞ DENETÇİ  EĞİTİMLERİMİZ:
 
ISO 9000.2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖN.SİS.BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
ISO 14000:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı


Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile Standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.


Eğitim İçeriği


-Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
-Kalite Gereksinimleri
-Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
-Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
-TS EN ISO 9001:2000 Serisi Standardlarının Tanıtımı
-TS EN ISO 9001:2000 Standardın Maddelerinin Yorumlanması
-Pratik ve Örnek Çalışmalar


Eğitim Süresi
2 Gün


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı


Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.


Eğitim İçeriği


-Temel kavramların açıklanması,
-Ön Gereklilik Programları (OGP, OOGP)
-Tehlike Analizleri
-HACCP Planının oluşturulması,
-Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
-Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
-Pratik ve Örnek Çalışmalar


Eğitim Süresi
2 Gün


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı


Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.


Eğitim İçeriği


-Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
-Çevre Politikası
-Çevre Programının Geliştirilmesi (Sorumlulukların Tanımlanması Çevre Programlarının tanımlanması)
-ISO 14001:1997 ile ISO 14001:2004 Standardı Maddeleri arasındaki farklılıkların anlatılması
-ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
-Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
-Pratik ve Örnek Çalışmalar


Eğitim Süresi
2 Gün


TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve istemli çalışmalar yürütmelerinin sağlanması.


Eğitim İçeriği


-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
-TS 18001 Standardının Tanıtımı
-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
-İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kısa Tanımlar
-Planlama
-Uygulama ve Çalıştırma
-Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
-Yönetimin Gözden Geçirmesi


Eğitim Süresi
2 Gün


ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitim Amacı


Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.


Eğitim İçeriği


İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
-TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
-Tetkik Çeşitleri
-Tetkikin Faydaları
-Tetkikin Yönetimi
-Tetkikin Planlanması
-Soru Listelerinin Hazırlanması
-Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
-Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
-Pratik ve Örnek Çalışmaları


Eğitim Süresi
1 Gün


ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi

Eğitim Amacı


Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuvarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal/uluslararası arenada kabul görmesi ve deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını açıklamaktır.


Eğitim İçeriği


-ISO 17025'in laboratuvarlar açısından yararları
-Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde TS EN ISO/IEC 17025'in yeri
-Laboratuvarların ISO/IEC 17025'e göre akreditasyon süreci
-ISO/IEC 17025 standardının madde madde açıklanması (örneklerle)
-Yönetim Şartları
-Teknik Şartlar


Eğitim Süresi
2 Gün


Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitim Amacı


Ölçme belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır.


Eğitim İçeriği


-Genel Tanımlar ve Kavramlar
-Ölçüm,
-Ölçüm Sonucu,
-Anlamlı Rakamlar ve Yuvarlatma
-Doğruluk,
-Gerçeklik
-Kesinlik,
-Sistematik ve Rastgele Hata,
-Belirsizlik,
.Ölçüm belirsizliğinin olası nedenleri. A-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi. B-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi.
.Belirsizlik hesaplamalarında kullanılan istatistiksel dağılımlar.
.Ölçümlerde belirsizlik kaynaklarının belirlenmesi,
-Standart belirsizliklerin hesaplanması,
-Belirsizliklerin Birleştirilmesi (RSS), Türev Metodu, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinde belirsizliğin birleştirilmesi
-Sonuçların raporlanması.
.Örnek Çalışmalar:
-Kimyasal Analizler (Atıksuda Ağır Metal Analizleri, pH, Titrasyon Örnekleri)
-Mikrobiyolojik Analizler (Kantitatif Metodlar)
-Fiziksel Testler (Sertlik, Çekme Dayanımı, Basınç Dayanımı)
-Kalibrasyon (Kumpas ve Mikrometre Kalibrasyonu)
-Standartlar, yeterlilik deneyleri, laboratuvarlararası karşılaştırmalar, kontrol kartları ve metod validasyonu parametreleri kullanılarak ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi.
-Uygunluğun Değerlendirilmesi


Eğitim Süresi
2 Gün

Metot Validasyonu Eğitimi

Eğitim Amacı


Laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metodların validasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metod validasyon parametlerinin açıklanmasını kapsamaktadır.


Eğitim İçeriği


TS EN ISO/IEC 17025:2005 ve TS EN ISO 15189:2008 standardları kapsamında metot validasyonunun değerlendirilmesi, Metot validasyonu çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi, validasyon raporunun hazırlanması ve validasyon sonuçlarınnn kullanılmasının örneklerle açıklanması.
Metod Validasyonu Parametreleri;
-Doğruluk
-Gerçeklik
-Kesinlik
-Tekrarlanabilirlik
-Ara Kesinlik
-Tekrarüretilebilirlik
-Seçicilik ve Özgünlük
-Lineerlik-Ölçüm Aralığı
-LOD
-LOQ
-Hassasiyet
-Geri Kazanım
-Sağlamlık
-ISO 5725 serisi standardların değerlendirilmesi.


Eğitim Süresi
2 Gün

Dokümantasyon Eğitimi

Eğitim Amacı


Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır.


Eğitim İçeriği


-Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
-Kalite El Kitabı -Prosedürler
-Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar ...vs)
-Dokümanların Kontrolü
-Pratik ve Örnek Çalışmalar


Eğitim Süresi
1 Gün

Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitim Amacı


Kuruluşların hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri de Süreç Yönetimidir. Süreç Yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır. Bu eğitimde Süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmaktadır.


Eğitim İçeriği


-TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin süreç yaklaşımı ile ele alınması
-Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin tanımlanması
-Süreçlerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin tayini
-Süreçlerin çalıştırılması ve kontrolünü sağlamak için kriter ve metodlar
-Süreçlerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler
-Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, ölçüm metodları ve süreçlerin analizi
-Sürekli iyileştirme
-Pratik çalışmalar


Eğitim Süresi
2 Gün

GLOBALGAP-İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Amacı


1) Teknik Standartlar : Bu standartlarda zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasalların asgariye indirilerek ve doğru uygulamalarla, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek etkileri minimize etmek amaçlanmıştır. Bu standart ekolojik üreticilerin genelde kolayca uygulayabileceği bir özelliktir.
2) Hijyenik Standartlar : Hasat edilen tarımsal ürüne hiçbir kimyasal, fiziksel ya da mikrobiyolojik bulaşma olmamasını sağlayan tedbirlere ilişkin standartlardır.
3) Çalışma Ortamı Standartları : Bu standartlarda özellikle tarımsal üretimde çalışanların suiistimalinin önlenmesi ve ürünün tarladan, tüketiciye kadar ulaşana dek geriye dönük olarak izlenebilir olması amaçlanmıştır.
Bu kriterlerin yerine getirilebilmesi amacı ile,


Eğitim İçeriği


• İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Denetim Süreci ve Yasal Mevzuatlar
• Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Genel Anlatımı
• GlobalGAP Tüm Çiftlik Ana Modülü
• GlobalGAP Meyve Sebze Tabanı
• GlobalGAP Ürün Tabanı
Kriterler
• Kontrol Noktaları
• İzlenebilirlik - Bilişim


Eğitim Süresi
2 Gün