Kapsam Danışmanlık

İSTANBUL KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AÇILDI!

İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2.500.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2.500.000 TL 27.000 TL 95.000 TL
 
2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
 
Programın amacı: Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere destek vermektedir.
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 27.000 TL
Azami tutar: 95.000 TL
 
Proje Destek Oranı:
 
Asgari: %25
Azami: %100
 
Uygulama Yeri: İstanbul
 
Programın Bütçesi: 2.500.000 TL
 
Uygulama Süresi:  En fazla 3 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı:
 
Azami 2 başvuru yapılabilir.
Azami 1 faaliyet teklifi için destek alınabilir.
 
Program Konuları:
 
1)      İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi
2)      İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
3)      İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
4)      Türkiye'de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
5)      İstanbul'da Sosyal Hizmet Sunan Kurumların Kurumsal Kapasitesinin Ölçülmesi
6)      İstanbul’da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
  • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
  • Belediyeler, İSKİ, İETT
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
  • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
  • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 23.12.2016 Saat: 17:00
 
Dosya Teslimi Son Tarihi:                    30.12.2016 Saat: 17:00