Kapsam Danışmanlık

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI "TARIMDA REKABETÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI" YAYIMLANDI

Program Adı

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı

Programın Referans Numarası

 

TRC1/19/TARIM

Programın Genel Amacı

TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi

 

 

 Öncelikler

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

Öncelik 2: Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi

Öncelik 3: Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması

Öncelik 4: Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

Bütçe

14.000.000 TL

 

 

 

Destek Miktarı ve Oranı

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar – 6.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL Azami Destek Tutarı: 600.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 90

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) – 8.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL Azami Destek Tutarı: 600.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 50

Süre

Asgari 6 ay – Azami 15 ay

 

 

 

 

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

×         Kamu Kurumları - Valilik

×         Kamu Kurumları - Kaymakamlık

×         Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü

×         Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü

×         Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü

×         Kamu Kurumları - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

×         Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler

×         Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi

×         Mahalli İdareler - İl Belediyesi

×         Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi

×         Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi

×         Mahalli İdareler - Belde Belediyesi

×         Mahalli İdareler - Köylere Hizmet Götürme Birliği

×         Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri

×         Üniversiteler - Devlet Üniversitesi (Rektörlük – Fakülte – Enstitü

Meslek Yüksekokulu)

×         Üniversiteler - Özel Üniversite

×         Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler (İhracatçı

 




Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

Birlikleri Dâhil)

×         Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar

×         Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar

×         Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

×         Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)

×         Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek

×         Sivil Toplum Kuruluşları Vakıf

×         Sivil Toplum Kuruluşları Federasyon

×         Sivil Toplum Kuruluşları Dernek İştiraki

×         Sivil Toplum Kuruluşları Vakıf İştiraki

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

(Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler)

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)

× İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler1 (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), (NACE 10'lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

İlan Tarihi

11.01.2019

İlk Başvuru Tarihi

25.01.2019

Son Başvuru/Kabul

Tarihi

18.03.2019 Saat: 17.00

(KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)

Son Teslim Tarihi

25.03.2019 Saat: 17.00

(KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)