Kapsam Danışmanlık

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI "GASTRONOMİ TURİZMİ MALİ DESTEK PROGRAMI" YAYIMLANDI


PROGRAMIN ADI

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

 

TRC1/19/GASTRO

 

PROGRAMIN AMACI

TRC1    Bölgesi’nin     gastronomi    alanında     var    olan            potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması

Öncelik 2: Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması

Öncelik 3: Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

10.000.000 TL

 

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARLARI ve ORANLARI

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar: 5.000.000 TL

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 800.000 TL

Asgari  Destek  Oranı: % 10 Azami  Destek Oranı: % 90

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) : 5.000.000 TL

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

Asgari  Destek  Oranı: % 10 Azami  Destek  Oranı: % 50

 

PROJE SÜRESİ

Asgari süre: 6 Ay

Azami süre: 15 Ay

 

 

 

 

 

 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ve PROJE ORTAKLARI

 

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

Kamu Kurumları - Valilik

Kamu Kurumları - Kaymakamlık Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü

Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü

Kamu Kurumları - Müze Müdürlüğü Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü

Üniversiteler Devlet Üniversitesi (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu) Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu) Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi (Başkanlık ve Daire Başkanlıkları) Mahalli İdareler - İl Belediyesi

Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi Mahalli İdareler - Belde Belediyesi

Mahalli İdareler - Köylere Hizmet Götürme Birliği Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar


 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ve PROJE ORTAKLARI

 

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek

Sivil Toplum Kuruluşları - Vakıf

Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon Sivil Toplum Kuruluşları Dernek İştiraki Sivil Toplum Kuruluşları Vakıf İştiraki

Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

(Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler)

İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler1 (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), (NACE 10'lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

İLAN TARİHİ

11.01.2019

İLK BAŞVURU TARİHİ

25.01.2019

SON BAŞVURU/KABUL TARİHİ

18.03.2019 Saat: 17.00

(KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)

SON TESLİM TARİHİ

25.03.2019 Saat: 17.00

(KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)