Kapsam Danışmanlık

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

PROGRAM ADI
Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 
PROGRAM REFERANS NO
  TR22/13/TDSG01
 
PROGRAMIN AMACI
  Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır.
 
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
 Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
 Öncelik 2: Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması
 Öncelik 3: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
 Öncelik 4: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracat, yenilikçilik, pazarlama kapasitesinin artışına katkıda bulunacak ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi
 
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
  6.000.000 TL
 
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 450.000 TL
 
PROJE SÜRESİ
  Azami 12 ay
 
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

KOBİ'ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları

*******************************************************************************************************************************************

PROGRAM ADI
 Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı


PROGRAM REFERANS NO
  TR22/13/TDA01


PROGRAMIN AMACI
  TR22 Düzey 2 Bölgesi'ne gelen turistlerin ortalama konaklama sürelerinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
 Öncelik 1: Bölgenin Turizminin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtılması
 Öncelik 2: Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
 Öncelik 3: Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Çeşitliliğin Artırılması
 Öncelik 4: Turizm Hizmetleri İçin Gerekli Enerji İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanması


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
  5.000.000 TL


AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI
Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 450.000 TL


PROJE SÜRESİ
  Azami 12 ay


UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar

*********************************************************************************************************************************************

PROGRAM ADI
 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

 
PROGRAM REFERANS NO
  TR22/13/SK01
 
PROGRAMIN AMACI
  Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.
 
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
 Öncelik 1: Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması
 Öncelik 2: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığının artırılması
 Öncelik 3: Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi
 
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
  5.000.000 TL
 
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI
Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 250.000 TL
 
PROJE SÜRESİ
  Azami 6 ay
 
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

SON MÜRACAATLAR 15 ŞUBAT 2013