Kapsam Danışmanlık

FIRAT KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

Fırat Kalkınma Ajansı İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 7.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 7.000.000 TL 100.000 TL 400.000 TL
 
 
İMALAT SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: Bölgede mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesidir.
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
 
Öncelikleri:
 
Malatya – Elazığ illeri için;
 
1)      Makine ve Ekipman imalatı
2)      Plastik Sanayi
3)      Kimya Sanayi
4)      Ambalaj Malzemeleri İmalatı
5)      Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin İmalatı
6)      Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme
 
Bingöl – Tunceli illeri için;
 
1)      Tekstil – konfeksiyon
2)      OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Bu program KOBİ’lere yöneliktir. Başvuru sahibi veya proje ortağı olabilmek için, başvuru tarihi itibariyle Ticaret veSanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip işletme olmalıdır.
 
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 04.03.2016 Saat: 18:00
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 11.03.2016 Saat: 18:00

 
YAŞAM KALİTESİ VE SANAYİ ALTYAPILARI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: Bölgedeki yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 200.000 TL
Azami tutar: 1.000.000 TL
 
Öncelikleri:
 
1)      Sosyal ve beşeri sermayenin gelişimi
2)      Fiziki altyapının iyileştirilmesi
3)      Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması
4)      Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
5)      Endüstriyel üretimin güçlendirilmesi
6)      Enerji ve maden varlığının etkin kullanımı
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
  •   Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
  •   Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları
  •   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları
  •   Organize Sanayi Bölgeleri
  •   Küçük Sanayi Siteleri
  •   Üniversiteler
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 11.03.2016 Saat: 18:00
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 18.03.2016 Saat: 18:00