Kapsam Danışmanlık

FIRAT KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI

FIRAT KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE KONULARI

 

1.    Gıda Ürünleri İmalatı ve Tarıma Dayalı Sanayi


Örnek Proje Konuları :
·    Salça, reçel, yem ve meyve suyu üretim tesisi kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi,
·    Su ürünleri, et, bal vb. işleme tesisleri kurulması veya kapasitelerinin geliştirilmesi,
·    Kanatlı hayvan işleme tesisi kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi,
·    Organik ürün, tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme tesislerinin kurulması,
·    Süt ve süt ürünleri işlenmesine yönelik tesis kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi,


2.    Makine ve Ekipman İmalatı


Örnek Proje Konuları :
·    Üretim kapasitesinin artırılması, kalitenin ve verimliliğin artırılması ve mal ve hizmetlerin pazar payının artırılması amaçlı üretim kapasitesinin geliştirilmesi veya üretim sisteminin yenilenmesi,
·    Yenilik faaliyetleri, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatırımlar,
·    Uluslararası kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar,
                            
3.Ambalaj Sanayi


Örnek Proje Konuları :
·    Ambalaj malzemeleri üretiminde kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları,
·    Geri dönüşümlü malzemelerin değerlendirilmesi,


4.Mermer ve Yapı Malzemeleri İmalatı


Örnek Proje Konuları :
·    Mermer ürünlerinde katma değeri ve ihracatı artıracak her türlü kapasite geliştirme ve modernizasyon faaliyetleri,
·    Modern yapı malzemelerinde ürün çeşitliliğini artıracak her türlü teknoloji transferi,


5.Tıbbi Malzemeler ve Medikal Ürünlere Yönelik Sanayi


Örnek Proje Konuları :
·    Medikal malzemeleri üretim ve geliştirilmesine yönelik yeni yatırım, kapasite geliştirme veya modernizasyon projeleri,
·    Tıbbi malzeme ve medikal ürünlerde çeşitliliği artıracak ürün geliştirme ve yatırım projeleri,


6.Konfeksiyon Sanayi


Örnek Proje Konuları :
·    İstihdamı artırmaya yönelik yeni yatırım ve kapasite artırımı,
·    Yenilikçi ürün, süreç ve makineler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler,

DESTEK MİKTARLARI

·    Asgari tutar: 20.000 TL.
·    Azami tutar: 400.000 TL.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.

SÜRE


Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

YER


Projeler, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

(1)    Destek almak için aşağıda belirtilen kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir:
a)    18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren işletmeler,
b)    Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.
c)    Başvuru tarihi itibari ile faal olan birlik ve kooperatifler.


SON MÜRACAAT TARİHİ
06.12.2010


Adres : Armada Is Merkezi, Eskisehir Yolu No:6 Kat:12 Sogutozu / Ankara 06520
GSM: 0 532 382 30 86
E-mail: ozkan@kapsamdanismanlik.com
Web:    www.kapsamdanismanlik.com