Kapsam Danışmanlık

FIRAT KALKINMA AJANSI KOBİ\'lere YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI İLAN EDİLDİ

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 31.12.2018 tarihi itibariyle  “Endüstriyel Gelişim” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 16 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 32 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 07.01.2019 – 22.03.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programa ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 
ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Programın Öncelik Alanları
  • Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması
  • Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi
Uygun Başvuru Sahipleri
Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir.

 Destek Tutarı ve Oranı
Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 16.000.000 TL’dir. Ajansın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %20’si, en fazla %50’si olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL azami 800.000 TL olabilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı
Azami proje uygulama süresi  12 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.
PROGRAM ÖZETİ
 
Adı  
Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı
Amacı  
Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikleri  
Ø Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,

Ø Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,
olarak belirlenmiştir.
Bütçesi  
16.000.000 TL
Başvuru Teslim Yeri  
Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı  
Asgari                             Azami
100.000 TL                     800.000 TL

 
Destek Oranı  
Asgari           Azami 
% 20              % 50
Proje Uygulama Süresi  
Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri  
Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
İnternetten Son Başvuru Tarihi  
22.03.2019 (Saat: 23:59)
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi  
29.03.2019 (Saat: 18:00)