Kapsam Danışmanlık

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 850.000 TL bütçe ile açılmıştır.
               
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı  
Desteklenen İller Artvin, Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Rize  
Programın Toplam Bütçesi 850.000 TL  
Destek Tutarı Asgari Tutar 30.000 TL  
Azami Tutar 60.000 TL  
Proje Uygulama Süresi 3 Ay  
Proje Destek Oranı Azami % 25% Azgari % 100%  
 
Son Başvuru Tarihi 23.Ara.16  
 
Programın amacı: Bölgenin kalkınması için stratejik önem içeren ve Doğu Karadeniz Bölge Planı 2014-2023 hedefleri ile uyumluluk içerecek fizibilite, iş birlikleri, master planlar, araştırma ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesine yönelik kar amacı gütmeyen kurumların desteklenmesi amaçlanmıştır
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 60.000 TL
 
Programın Toplam Bütçesi: 850.000 TL
 
Programın Öncelikler:
 
1.  Bölgenin yatırım ortamının ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik ağ kurma, lobicilik ve markalaşma çalışmaları,

2. Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından öne çıkan sektörlerinin markalaşma, pazarlama, AR-GE, know-how ve kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite hazırlama çalışmaları,

3.  Bölgede gelişime açık inovatif sektör ve süreçler ile üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya ön ayak olacak alanlarda yürütülecek araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite hazırlama çalışmaları,

4.  Göçün engellenmesi ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla eğitim, yoksullukla mücadele, sağlık, kültür, yaşam memnuniyeti, dezavantajlı gruplar, iş gücü piyasası gibi sosyal konularda mevcut durumu ortaya çıkaran ve sorunlara çözüm öneren araştırma faaliyetleri.