Kapsam Danışmanlık

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İlan Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Ajansımız tarafından, imalat sanayi sektörünün faaliyet gösterdiği ortak alanların teknolojik, teknik ve fiziki altyapılarının geliştirilmesi ve yeni yatırımlar yapılmasını sağlamak amacıyla Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinin tamamında uygulanacak program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8 milyon TL olup, Mali Destek Programı’na, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve  Küçük Sanayi Siteleri başvuru yapabileceklerdir.

PROGRAMIN KÜNYESİ

 

PROGRAMIN ADISanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
PROGRAMIN AMACIİmalat sanayi sektörünün faaliyet gösterdiği ortak alanların teknolojik, teknik ve fiziki altyapılarının geliştirilmesi ve yeni yatırımlar yapılmasını sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİÖncelik 1: İmalat sanayiye yönelik ortak kullanım alanlarının oluşturulması, mevcut alanların altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonu,

Öncelik 2: Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi anlayışına imkân verecek ortak sistemlerin ve tesislerin kurulması.
PROGRAMIN BÜTÇESİ8.000.000 TL
PROJE BÜTÇESİAsgari Tutar: 500.000 TL
Azami Tutar: 1.500.000 TL
 
AJANS DESTEK ORANIAsgari %30
Azami %70
PROJE SÜRESİAzami 24 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
  • İl Özel İdareleri
  • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
  • Kaymakamlıklar
  • Belediyeler
  • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
  • Küçük Sanayi Siteleri
BAŞVURU SÜRECİ
 
Program İlan Tarihi: 19/04/2021
Başvuru Başlangıç Tarihi: 03/05/2021 Saat 10:00
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/06/2021 Saat: 23:59
Taahhütname için son teslim tarihi: 11/06/2021 Saat: 17:00