Kapsam Danışmanlık

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AÇILDI!

        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile 1.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 1.000.000 TL 26.000 TL 95.000 TL
 
Programın amacı: Bölgede sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir.
 
Programın bütçesi: Asgari 26.000 TL ve azami 95.000 TL olmak üzere programın toplam bütçesi 1.000.000 TL’dir.


Öncelikleri:
 
1)      Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
2)      Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
3)      Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
4)      Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi
5)      Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
  •   Yerel yönetimler
  •   Kamu kurum ve kuruluşları
  •   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  •   Sivil toplum kuruluşları
  •   Organize Sanayi Bölgeleri
  •   Küçük Sanayi Siteleri
  •   İş Geliştirme Merkezleri
  •   Birlik ve kooperatifler
SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Aralık 2016