Kapsam Danışmanlık

DOĞU AKDENIZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI!


 
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-3 ,İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC) ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için toplam 15 Milyon TL bütçesi ile  yayınlanmıştır.
 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI-3 (YENİ-3)
 
Programın amacı: TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktır. 
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
 
Proje Destek Oranı:
 
Asgari: %25
Azami: %50
 
Uygulama Yeri: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
 
Programın Bütçesi: 5.000.000 TL
 
Uygulama Süresi:  Asgari 2 ay, Azami 12 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı:
 
Azami 2 başvuru yapılabilir.
Azami 1 faaliyet teklifi için destek alınabilir.
 
Öncelikleri:
 
1. KOBİ’lerin ürün çeşitliliğinin artırılması, katma değeri yüksek yeni ürün üretilmesine yönelik üretim hatlarının kurulması, modernizasyon gibi teknolojik altyapının güçlenmesine katkı sağlayacak yatırımlarının desteklenmesi,
 
2. Bölgede temiz üretim anlayışının yaygınlaşmasını sağlayarak çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması.
 
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren ve Programın Hedef Sektörlerinde İmalat Yapan ya da Yapmaya Başlayacak Olan
 
• Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
• Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Güden)
 
Programın Sektörel Hedefleri:
 
Ana Metal Sanayi, Tekstil, Mobilya, Ayakkabı, Metal Mutfak Eşya, Filtre,  Gıda Sanayi
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27.05.2016 Saat: 23:59
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 03.06.2016 Saat: 17:00
 
İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: TR63 Bölgesinde yapılacak yatırımlar ile ithalata olan bağımlılığının azaltılması ve bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması.
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
 
Proje Destek Oranı:
 
Asgari: %25
Azami: %50
 
Uygulama Yeri: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
 
Programın Bütçesi: 5.000.000 TL
 
Uygulama Süresi:  Asgari 2 ay, Azami 12 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı:
 
Azami 2 başvuru yapılabilir.
Azami 1 faaliyet teklifi için destek alınabilir.
 
Öncelikleri:
 
1. İthal girdi bağımlılığının azaltılması,
 2. Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması ve ihracatın çeşitlendirilmesi.
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren ve İmalat Yapan ya da Yapmaya Başlayacak Olan
 
➢ Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
➢ Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı güden)
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27.05.2016 Saat: 23:59
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 03.06.2016 Saat: 17:00
 
BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması.
 
Bileşenler:
 
1.       KOBİ Bileşeni
2.       Sosyal Altyapı Bileşeni
 
KOBİ Bileşeni:
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 300.000 TL
 
Proje Destek Oranı:
 
Asgari: %25
Azami: %50
 
Programın Bütçesi: 2.500.000 TL
Uygulama Süresi:  2 -12 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı:
 
Azami 2 başvuru yapılabilir.
Azami 1 faaliyet teklifi için destek alınabilir.
 
Öncelikleri:
 
1. İmalat sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi, Öncelik 2. Turizm sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi.
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren ve İmalat Yapan ya da Yapmaya Başlayacak Olan
 
 • KOBİ’ler
• Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Güden)
 
Proje Uygulama Yeri:
 
Hatay ilinde Hassa, Altınözü, Yayladağı,Kumlu Kahramanmaraş ilinde Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü,Nurhak Osmaniye ilinde Bahçe, Toprakkale (OSB hariç), Hasanbeyli, Sumbas
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27.05.2016 Saat: 23:59
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 03.06.2016 Saat: 17:00
 
Sosyal Altyapı Bileşeni:
 
Programın bütçesi: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 300.000 TL
 
Proje Destek Oranı:
 
Asgari: %25
Azami: %75
 
Programın Bütçesi: 2.500.000 TL
 
Uygulama Süresi:  2 -18 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı:
 
Azami 2 başvuru yapılabilir.
Azami 1 faaliyet teklifi için destek alınabilir.
 
Öncelikleri:
 
1.Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi.
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
• Kamu Kurum Ve Kuruluşları
• Yerel Yönetimler
• Üniversiteler (Rektörlük)
•  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
 
Proje Uygulama Yeri:
 
Hatay ilinde Hassa, Altınözü, Yayladağı,Kumlu Kahramanmaraş ilinde Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü,Nurhak Osmaniye ilinde Bahçe, Toprakkale (OSB hariç), Hasanbeyli, Sumbas
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27.05.2016 Saat: 23:59
 
Dosya Teslimi Son Tarihi: 03.06.2016 Saat: 17:00