Kapsam Danışmanlık

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI HİBELERİ BAŞLADI!!!

TARIMA DAYALI SANAYİ GELİŞTİRME PROGRAMI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın  Amacı:

Tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun üretim, ürün çeşitliliği, pazarlama ve satış uygulamaları geliştirebilmelerine yönelik olarak Ar-Ge ve yenilik içeren, kapasite ve istihdam artırıcı projelerle desteklenmesi, TR63 bölgesinde tarımsal sanayinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayine yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin desteklenmesi
Öncelik 2: Tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasının desteklenmesi
Öncelik 3: Tarım dayalı sanayi ve gıda sanayinde Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1:
• Tarım sanayi ve gıda sanayine yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin desteklenmesi,
• Tarım sanayi ve gıda sanayine yönelik paketleme makinesi, plastik, teneke, kâğıt paket, file, etiketli tarımsal ürün ve/veya gıda ambalajı üretiminin geliştirilmesi,
• Tarım sanayi ve gıda sanayine yönelik soğutma sistemleri, pastörizatör, seperatör, evaporatör vb. makinelerinin üretiminin geliştirilmesi,
• Süt, meyve suyu, katı gıda vb. gıda üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların üretiminin geliştirilmesi.

Öncelik 2:
• Tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasının desteklenmesi Bölgesel ürünler için soğuk hava depolarında teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik projeler
• Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde pazara giriş, pazar geliştirme, ürün çeşitlendirme gibi stratejilerin geliştirilmesine yönelik projeler
•  Tarıma dayalı sanayi sektöründe çalışan firmaların üretim kapasitelerinin artırılması, kalite ve verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik projeler
•  Gıda ve içecek sektöründe, bölgedeki firmaların ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler
•  İşletmelerin uluslararası kalite standartları ile uyumlu olarak üretim yapabilmeleri için gerekli teknik altyapının geliştirilmesine yönelik projeler (CE işareti, HACCP vb.)
•  Tüketici taleplerinin karşılanmasına yönelik geliştirilen yeni ürünlerin pazar paylarının artırılmasına yönelik projeler

Öncelik 3:
• Tarım dayalı sanayi ve gıda sanayinde Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi
•  Tarım dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerde, ürünlerin katma değerini artıracak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına dayanan verimlilik artışına ve ürün çeşitlemesine yönelik projeler
•  Tarıma dayalı sanayi altyapısının modernizasyonuna yönelik projeler
•  Tarımsal üretimde verimliliği artıran, katma değer yaratan Ar-Ge ve yeniliğe dayanan yenilikçi yöntemlerle üretimi destekleyen projeler
•  Patent, faydalı model gibi tescil belgeleri alınmış tarımsal sanayi ürünlerinin ticarileştirilmesine yönelik projeler

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 40.000 TL   • Azami tutar: 300.000 TL

Destek Oranı: Asgari: %10 Azami:%50

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

1. KOBİ tanımına uyan gerçek veya tüzel kişiler (işletmeler)
2.Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler (Öncelik 2 ve 3 için proje başvurusunda bulunabilirler)

Süre:
Azami proje süresi, 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer:
Doğrudan Faaliyet Mali Destekleri; Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) gerçekleştirilmelidir.

SON MÜRACAAT TARİHİ       30.12.2011