Kapsam Danışmanlık

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES) Yayımlandı

2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES)

2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programının temel amacı; TR63 Bölgesi’nde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programı;

  1. Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi
  2. Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi
  3. Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Şubeleri üzerinden kullanacakları 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır. 

Programa Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan, Çiftçi Kayıt veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı;

  1. Gerçek Kişiler
  2. KOBİ’ler

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2021 Yılı Finansman Desteği Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 4 Haziran 2021 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 saat 17.00’dir.

Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen Destekleyici Belgeler ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır.