Kapsam Danışmanlık

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2015 HİBELERİ AÇILDI2015 YILI TURİZMİN  GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ)
 
Programın Amacı
 
TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi
 Programın Öncelikleri  
1. Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
 
2. Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi
 
Programın Toplam Bütçesi
 
5.000.000
 
Proje Başına Destek Tutarı
 
Asgari 50.000 TL
 
Azami 500.000 TL
 
Destek Oranı
 
Asgari: %25
 
Azami:% 50
 
Proje Uygulama Süresi
 
Asgari 2 ay
 
Azami 12 ay
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı
 
Azami 2 adet
 
Destek Alınabilecek Proje Sayısı
 
Azami 1 adet
 
Proje Uygulama Yeri:
 
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
 
 
Uygun Başvuru Sahipleri
 
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren (kar amacı güden)
•      Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
•      Kooperatifler ve Birlikler
 
İlan Tarihi
 
26 Ocak 2015
 
Elektronik Başvurular İçin Son Başvuru
Tarihi ve Saati
 
22 Nisan 2015 Saat 23.59
 
Elden Teslim Son Başvuru Tarihi ve Saati
 
30 Nisan 2015 Saat 17.00
 
Sonuçların Açıklanması İçin
Öngörülen Tarih
 
17 Haziran 2015