Kapsam Danışmanlık

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiricilerinin Desteklenmesi 2021 Yılı Tebliği İlan Edilmiştir.

1) Kimler Yararlanabilir?

• Bakanlıkça belirlenecek illerde yer alan Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarının yapılması amaçlanmaktadır.

• Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanır.

• Yeni veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusundaki ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi manda ile damızlık manda boğası alımı ve makine, alet ve ekipman alımları %50 hibe oranında desteklenecektir.

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

• Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının Kasım ayının son iş günü olmalıdır.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinde başvuru dönemi duyurulacaktır.