Kapsam Danışmanlık

Damızlık Küçükbaş Hayvan Koç Teke Alımının Desteklenmesi 2021 Yılı Tebliği İlan Edilmiştir.

Başvuru dönemi uygulama rehberinin ilan edilmesiyle https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinden duyurulacaktır.

1) Kimler Yararlanabilir?

• 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler

• Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımının desteklenmesi ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Damızlık koç-teke alımı için 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler yararlanır.

• Damızlık küçükbaş hayvan alımı yatırımı kapsamına alınacak iller, yetiştiricilerin alacakları koyun-keçi ve koç-teke sayıları uygulama rehberinde belirlenir.

• Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

• Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olmalıdır.

• Damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

• Damızlık koç teke alımına %50 hibe oranı, damızlık küçükbaş hayvan yatırımına %85 hibe oranı uygulanır.

• Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Uygulama rehberinin ilan edilmesiyle https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinde başvuru dönemi duyurulacaktır. Hibe desteği 2020-2022 yılları için uygulanır.

4) Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri