Kapsam Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI

 
Program Adı
 
REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
 
Programın genel amacı, KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve küresel değer zincirlerinin parçası haline gelebilmeleri hedeflenmektedir.
 
 
 
Öncelikler
Öncelik 1
Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi,verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Öncelik 2
Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi,ürün çeşitlendirmesi uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması.
 
Programın Toplam Bütçesi
 
9.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
ASGARİ 100.000 TL
 
AZAMİ 500.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %10
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 12 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen KOBİ1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
12 Nisan 2018 saat 23:59
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
19 Nisan 2018 saat 17:00