Kapsam Danışmanlık

BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE PROGRAMI AÇILDI.

-Kimler Yararlanabilir?

• En az 1 yıldır aktif olan (21 Mayıs 2020 tarihinden önce kayıtlı olan) Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler

-Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

• En az 1 yıldır aktif olan işletmeler destek kapsamındadır.

• Büyükbaş için 10-50 arası baş anaç kapasiteli, küçükbaş için 100-300 arası baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ekipmanları %50 hibe oranında desteklenecektir.

• Makine, alet ve ekipman olarak; yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk destek kapsamındadır.

• Hibe tutarları uygulama rehberinde detaylandırılmıştır:

Hibe Konusu

Hibe Üst Limiti (TL)

Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı

400.000

Küçükbaş hayvan ağıl inşaatı

345.000

Hayvan barınağı çadırı

110.000

Yem hazırlama makinesi

125.000

Süt soğutma tankı

19.000

Seyyar süt sağım makinesi

2.500

Gübre sıyırıcısı

20.000

Hayvan kaşıma ünitesi

3.500

Otomatik suluk

1.250


• Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı için en fazla 400.000 TL, küçükbaş hayvan ağıl inşaatı için en fazla 345.000 TL, hayvan barınağı çadır alımı için en fazla 110.000 TL,

• Hibe programı tüm illerde (81 il) uygulanır. Ancak Hayvancılık Genel Müdürlüğü bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

• Yapım ve alım işleri 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

-Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır.

-Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri