Kapsam Danışmanlık

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI AÇILDI!!!

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Öncelik Alanları:

Öncelik 1: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2: AR-GE’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması
Öncelik 4: Turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanmasına yönelik tesis ve hizmet kalitesinin arttırılması

Bu program kapsamında sadece

• İmalat sektörüne yönelik projeler ile
• Turizm sektörüne yönelik projeler desteklenecektir.


ÖRNEK PROJELER

• Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,
• İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın arttırılması,
• Ar-Ge’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
• Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması,
• İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuarlarının kurulması,
• Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması,
• İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması,
• İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekolojik turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması,
• Engellilere yönelik turizm projeleri,
• Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 25.000 TL    Azami Tutar: 400.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %50’sinden fazla olamaz                                         

Kimler Başvurabilir?

.Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulların tümüne uyması gerekmektedir.

 Başvuru sahibinin;
- 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması,( İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimler.)

- “Sermayesinin veya oy haklarının %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması” şartını sağlaması gerekmektedir.

 Başvuru sahibinin “2010 Yılı İşletmelerin Ekonomik Gücünü ve Rekabet Kabiliyetini Arttırmaya Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında BAKKA ile sözleşme imzalamamış olması gerekmektedir.

 Proje faaliyetleri, başvuru sahibi işletmenin görev ve yetki alanı içerisinde bulunmalıdır.

 Başvuru sahibi işletmenin, proje başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 Başvuru sahibi işletmenin, başvuru tarihi itibarıyla Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir,

Süre:Proje süresi 6 aydan kısa, 9 aydan uzun olamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Yer:Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

 
SON MÜRACAAT TARİHİ       31.01.2012

 


KAPSAM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Armada Is Merkezi, Eskisehir Yolu No:6 Kat:12 Sogutozu / Ankara 06520
TEL:0.312.295 64 19     FAX:0.312.295 62 00    info@kapsamdanismanlik.com            www.kapsamdanismanlik.com