Kapsam Danışmanlık

ANKARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

2015 Yılı Mali Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 20.000.000 TL tutarında destek kullandıracaktır.

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/İLTEK

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı birlikleri

Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 150.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saat 17:00

Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SOS (ALT/KAP); (SOS-ALT – Sosyal Altyapı Bileşeni); (SOS-KAP – Kapasite Geliştirme Bileşeni)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri/enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler

Bütçe

Toplam Bütçe: 6.000.000 TL

  Sosyal Altyapı Bileşeni 
(SOS ALT)
Kapasite Geliştirme Bileşeni
(SOS KAP)
Bütçe 4.000.000 TL 2.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 200.000 TL 50.000 TL
Azami Destek Tutarı 1.000.000 TL 200.000 TL
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %75 %90

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SÜR/SÜRKA; (SÜR – Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar); (SÜRKA – Kar Amacı Güden Kurumlar)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Birlik ve kooperatifler

Bütçe

Toplam Bütçe: 4.000.000 TL

  Kar Amacı Gütmeyen
(SÜR)
Kar Amacı Güden
(SÜRKA)
Asgari Destek Tutarı 75.000 TL 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 300.000 TL 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %90 %50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00