Kapsam Danışmanlık

11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır!

 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla 11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı son başvuru tarihi 29.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.