ÖZEL AĞAÇLANDIRMA KREDİLERİ

Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “özel ağaçlandırma” denir.

 Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Sahalar

Orman, Hazine ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar ihya çalışmalarına konu edilebilecek sahalar;

a)      Devlet Ormanları
b)      Hazine Arazileri
c)       Sahipli Arazilerdir.

Kimler Özel Ağaçlandırma Yapabilir?
 
 • Her türlü ticari şirketler,
 • Gerçek kişiler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
 • Köy Tüzel Kişilikleri,
 • Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri,
 • Köye Hizmet Götürme Birlikleri,
 • Odalar, Dernekler, Vakıflar, özel ağaçlandırma yapabilir.

Saha Büyüklüğü
 • Ormanlık alanlarda ve sahipli arazilerde alt sınır 0,5 hektar (5 dönüm),
 • Hazine arazilerinde 2,0hektar (20 dönüm)
 • Üst sınır, tüm mülkiyetler için 300,0hektar (3000 dönüm)’dır.
 • Bir seferde en fazla 300,0hektar (3000 dönüm) sahada özel ağaçlandırma yapılabilir.

Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Türler

Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs, ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir.
Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir.
Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir. Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de bulunulabilir. Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz.

Özel Ağaçlandırma Hibe ve Teşvikleri

Özel ağaçlandırma çalışmalarında köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere kredi verilmektedir.

Hibe ve kredi verilen iş grupları şunlardır;
 • Arazi hazırlığı(sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi)
 • Dikim veya ekim bedeli,
 • Fidan(aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,
 • Dikenli tel çit ihata bedeli,
 • 3 yıllık bakım giderleri,
 • Proje yapım bedeli,
 • Canlandırma kesimi,
 • Aşı kalemi veya göz aşı yapılması.

Kredi ve Faiz Oranları
 • Çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden faiz alınmaz. Verilen krediler otuzuncu (30) yılın ekim ayında bir defada anapara olarak geri alınır.
 • Ceviz, kestane, antepfıstığı, mahlep, kavak, okaliptüs, badem ve harnup gibi hızlı gelişen ve meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan çalışmalar için verilen kredilerden yıllık yedide biri oranında faiz alınır.
 • Zeytin özel ağaçlandırmaları için hibe veya kredi verilmemektedir.
 • İptal edilen hibe veya krediler ise “yasal faizi” ile birlikte tahsil edilir.