Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Hibeler Krediler Teşvikler Enerji
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla hibe programı açıklanmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), pilot bölge olarak seçilen Ankara’nın Beypazarı ilçesinde uygulanmak üzere 1,6 milyon avro hibeyle desteklenecek toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni başvuru çağrı ilanı yayımladı.
TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.
24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL'nin altında net satış hasılatına sahip bütün işletmeler KOSGEB'in vermiş olduğu desteklerden yararlanabileceklerdir.
İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,Sıfır (0) faizli,İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,
KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve Kapsam Danışmanlık arasında KOSGEB Destekleri konusunda resmi danışmanlık anlaşması imzalandı...
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI...PROGRAM HATAY , KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE İLLERİNDE GEÇERLİDİR.
MEVLANA KALKINMA AJANSI ODAK SSEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI.PROGRAM KONYA VE KARAMAN İLLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
ZAFER KALKINMA AJANSI GELİŞEN KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI.PROGRAM AFYONKARAHİSAR,KÜTAHYA,UŞAK VE MANİSA İLLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI.PROGRAM KAYSERİ , YOZGAT VE SİVAS İLLERİNİ KAPSAMAKTADIR.
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI.PROGRAM HATAY,KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE İLLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
BEBKA KOBİLERE YÖNELİK ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI...
BEBKA SEKTÖREL REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI...
CKA KOBİLERE YÖNELİK REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI.ADANA VE MERSİN İLLLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 175458